Đại Hội Liên Đội Năm học 2015 - 2016
Banner
Đại Hội Liên Đội Năm học 2015 - 2016
15/10/2015 - 579 lượt xem
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015- 2016 của Hội đồng đội quận Cầu Giấy, ngày 09 tháng 10 năm 2015, Liên đội Hermann Gmeiner Hà Nội tổ chức Đại hội Liên đội. Tại đại hội, đại biểu được nghe và đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 – 2015; Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 – 2016.


Thông qua Đại hội, đại biểu đã thống nhất cao đưa dự thảo Chương trình thành nghị quyết Liên đội để cùng thực hiện và 100% đại biểu nhất trí với chỉ tiêu đề ra:
- Liên đội mạnh cấp Quận.
- 4 chi đội Mạnh xuất sắc và 7 chi đội Mạnh
- 95.4% đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.
- 100% đội viên thực hiện tốt phong trào “Kế hoạch nhỏ”.
- 100% đội viên thực hiện tốt chủ đề năm học và chương trình công tác đội.
- 100% đội viên thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên.
          Trong Đại hội, từng đại biểu được thể hiện tính dân chủ cao thể hiện qua lá phiếu của mình.  Đại hội đã thống nhất bầu Ban chỉ huy Liên đội năm học 2015 – 2016 gồm những bạn sau:
1. Nguyễn Linh An
2. Trần Kỳ Anh
3. Nguyễn Thị Huyền    
4. Nguyễn T. Kim Liên
5. Hoa H. Diệu Linh
6. Nguyễn Tuấn Kiệt
7. Chu Ngọc Tú   

         
Đây là những bạn đội viên ưu tú, có đủ năng lực học, hạnh kiểm tốt, yêu thích công tác Đội. Đại hội tin tưởng rằng với năng lực của của các bạn trong    Ban chỉ huy Liên đội khóa mới, sẽ phát huy hết khả năng của mình để từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm học.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:
CÁC TIN TỨC KHÁC:
CÔNG VĂN VỀ THI TÌM HIỂU AN TOÀN GIAO THÔNG (22/10)
Đại hội Đoàn trường PT Hermann Gmeiner Hà Nội Nhiệm kỳ 2015-2016 (24/11)
test
Hình ảnh
Đang trực tuyến: 73 Tổng truy cập: 511,037