Phương thức tuyển sinh lớp 6 năm học 2017 – 2018

Cập nhật: 16/09/2017
Cỡ chữ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

THÔNG BÁO
PHƯƠNG THỨCTUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2017 – 2018

I. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
1. Chỉ tiêu tuyển sinh.
CSA: 240 học sinh.
CSI: 320 học sinh.

2. Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
– Học bạ tiểu học phô tô: Từ lớp 1 đến lớp 5.
– Giấy tờ ưu tiên (nếu như được cộng điểm).

3. Lệ phí xét tuyển: 200.000đ.

4. Thời gian tuyển sinh.
– Ngày 15/05/2017: Nhà trường bắt đầu phát hành hồ sơ, phụ huynh khi mua hồ sơ tuyển sinh có thể hoàn thiện và nộp lại hồ sơ xét tuyển ngay sau khi mua hồ sơ.
– Hồ sơ xét tuyển nộp lại trước ngày 25/06/2017.
– Ngày 27/06/2017: Công bố điểm chuẩn.
– Ngày 28/06/2017: Làm thủ tục nhập học.
– Ngày 01/07/2017: Tập chung nhận lớp.
5. Hình thức xét tuyển.
– Xét kết quả học tập trong học bạ kết hợp với các điểm ưu tiên theo hình thức quy đổi ra điểm.
– Các nội dung xét và quy ra điểm:
+ Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán và Tiếng Việt ở cả 5 năm tiểu học
+ Các diện ưu tiên khác
– Các nội dung xét và quy ra điểm:

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017
TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH
BAN TUYỂN SINH

Bình luận facebook