(LẦN 1 ĐC) THỜI KHOÁ BIỂU LẦN 1 NĂM HỌC 2023-2024 THƯC HIỆN TỪ 06/09/2023

Cập nhật: 06/09/2023
Cỡ chữ

Thời khoá biểu lần 1 năm học 2023-2024 có sự điều chỉnh thực hiện từ 06/09/2023

Thầy cô và các em học sinh cập nhật thực hiện.

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánHóa họcToánNgữ VănSinh học
2Sinh họcToánHóa họcToánTin họcNgoại ngữ
3GDĐPThể dụcVật lýNgoại ngữHĐ TN HNHóa học
4Tin họcVật lýVật lýGDQPTCĐNgữ Văn
5Ngữ VănNgoại ngữ Lịch sửThể dụcSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcToán Ngoại ngữVật lý
2 Vật lýSinh học ToánHóa học
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánVật lýNgoại ngữHóa họcThể dục
2ToánToánTin họcToánGDQPHóa học
3HĐ TN HNNgoại ngữNgữ VănVật lýThể dụcSinh học
4Hóa họcTin họcNgữ VănVật lýNgoại ngữNgữ Văn
5GDĐPSinh học TCĐLịch sửSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýVật lý Sinh họcHóa học
2 Hóa họcNgoại ngữ ToánToán
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgoại ngữToánSinh họcNgữ Văn
2Vật lýNgoại ngữTin họcToánHĐ TN HNGDQP
3TCĐHóa họcGDĐPVật lýNgoại ngữTin học
4Lịch sửHóa họcToánHóa họcThể dụcSinh học
5ToánVật lý Thể dụcNgữ VănSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánToán Vật lýNgoại ngữ
2 Vật lýHóa học Hóa họcSinh học
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcNgữ VănToánNgữ VănHóa học
2Sinh họcGDĐPNgữ VănToánThể dụcHóa học
3ToánVật lýVật lýHóa họcNgoại ngữThể dục
4ToánVật lýTin họcLịch sửNgoại ngữNgoại ngữ
5TCĐTin học HĐ TN HNGDQPSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Sinh họcVật lý Ngoại ngữToán
2 Vật lýHóa học ToánHóa học
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữNgữ VănHóa họcVật lýToán
2Vật lýNgoại ngữGDQPVật lýNgữ VănTCĐ
3Sinh họcNgữ VănGDĐPThể dụcToánHóa học
4Hóa họcSinh họcTin họcToánNgoại ngữThể dục
5ToánLịch sử HĐ TN HNTin họcSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý Vật lýHóa học
2 ToánHóa học Sinh họcToán
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcGDĐPHĐ TN HNTCĐHóa học
2Vật lýToánNgữ VănToánSinh họcHóa học
3Tin họcSinh họcHóa họcToánLịch sửVật lý
4ToánTin họcNgữ VănThể dụcNgoại ngữVật lý
5Ngữ VănNgoại ngữ GDQPNgoại ngữSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý Ngoại ngữSinh học
2 Hóa họcToán Vật lýToán
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữThể dụcGDQPSinh họcTin học
2HĐ TN HNNgoại ngữNgoại ngữNgữ VănTin họcSinh học
3Vật lýThể dụcHóa họcVật lýToánHóa học
4Hóa họcNgữ VănVật lýGDĐPNgữ VănToán
5ToánTCĐ ToánLịch sửSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcNgoại ngữ Sinh họcNgoại ngữ
2 Vật lýToán Vật lýToán
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănTCĐVật lýToánSinh học
2Vật lýTin họcNgữ VănToánToánNgoại ngữ
3Ngoại ngữSinh họcVật lýToánLịch sửGDĐP
4Ngoại ngữThể dụcHóa họcHóa họcTin họcGDQP
5Hóa họcHĐ TN HN Thể dụcNgữ VănSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữNgoại ngữ ToánHóa học
2 Sinh họcVật lý Vật lýToán
       
   Lớp10D1

Bình luận facebook