Chưa được phân loại

(LẦN 3) TKB SÁNG CHIÈU THỰC HIỆN TỪ CHIỀU THỨ 2, NGÀY 06/11/2023

06/11/2023

(LẦN 3) TKB SÁNG CHIÈU THỰC HIỆN TỪ CHIỀU THỨ 2, NGÀY 06/11/2023       Lớp 10A1           Có tác dụng từ ngày 06/11/2023   Buổi sáng             Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 1 HĐ TN HN Toán...

Xem chi tiết

(LẦN 2 ĐC BUỔI CHIỀU) TKB SÁNG CHIÈU THỰC HIỆN TỪ CHIỀU THỨ 3, NGÀY 10/10/2023

10/10/2023

(LẦN 2 ĐIỀU CHỈNH LỊCH BUỔI CHIỀU) THỜI KHOÁ BIỂU THỰUC HIỆN TỪ CHIỀU THỨ 3 NGÀY 10/10/2023.       Lớp 10A1           Có tác dụng từ ngày 10/10/2023   Buổi sáng             Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7...

Xem chi tiết

(LẦN 2) THỜI KHOÁ BIỂU THỰC HIỆN TỪ TUẦN 5, THỨ 2 NGÀY 02/10/2023

02/10/2023

(Lần 2) Thời khoá biểu điều chỉnh sáng chiều thực hiện từ ngày 02/10/2023 (Tuần 5)       Lớp 10A1           Có tác dụng từ ngày 02/10/2023   Buổi sáng             Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 1 SHTT Toán...

Xem chi tiết

(LẦN 1 ĐC) THỜI KHOÁ BIỂU LẦN 1 NĂM HỌC 2023-2024 THƯC HIỆN TỪ 06/09/2023

06/09/2023

Thời khoá biểu lần 1 năm học 2023-2024 có sự điều chỉnh thực hiện từ 06/09/2023 Thầy cô và các em học sinh cập nhật thực hiện.       Lớp 10A1           Có tác dụng từ ngày 06/09/2023   Buổi sáng             Thứ 2 Thứ...

Xem chi tiết

THỜI KHOÁ BIỂU LẦN 8 NĂM HỌC 2022-2023 THƯC HIỆN TỪ 24/04/2023

20/04/2023

Thời khoá biểu điều chỉnh thực hiện từ Thứ 2, ngày 24 tháng 04 năm 2023       Lớp 10A1           Có tác dụng từ ngày   24/04/2023   Buổi sáng             Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 1...

Xem chi tiết

THỜI KHOÁ BIỂU SÁNG VÀ CHIỀU LẦN 7 THỰC HIỆN TỪ THỨ 2, NGÀY 20/02/2023

20/02/2023

    Lớp 10A1           Có tác dụng từ ngày   20/02/2023   Buổi sáng             Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 1 SHTT Toán TCĐ Sinh học Sinh học HĐ TN HN 2 Hóa học Toán Toán Tin học...

Xem chi tiết

THỜI KHOÁ BIỂU SÁNG VÀ CHIỀU LẦN 6 CÓ ĐIỀU CHỈNH BUỔI CHIỀU – THỰC HIỆN TỪ THỨ 2, NGÀY 06/02/2023

06/02/2023

Thời khoá biểu lần 6 có điều chỉnh lịch buổi chiều Thực hiện từ thứ 2, ngày 06/02/2023       Lớp 10A1           Có tác dụng từ ngày   06/02/2023   Buổi sáng             Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ...

Xem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU SÁNG VÀ CHIỀU LẦN 6 – THỰC HIỆN TỪ THỨ 2, NGÀY 30/01/2023

30/01/2022

THỜI KHÓA BIỂU SÁNG VÀ CHIỀU LẦN 6 – THỰC HIỆN TỪ THỨ 2, NGÀY 30/01/2023       Lớp 10A1           Có tác dụng từ ngày   30/01/2023   Buổi sáng             Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 1...

Xem chi tiết

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP CỦA CÁC HESERS TẠI RMIT

12/01/2022

Thứ 5 ngày 21.12.2023 với mong muốn tạo điều kiện cho học sinh HES được tham gia các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp giúp các em xác định ngành nghề và trường Đại học mục tiêu, trường THPT Khoa học Giáo dục kết hợp cùng trường đại học RMIT tổ chức ngày hội trải...

Xem chi tiết

THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức thi Khoa học Kỹ thuật – kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023 – 2024

10/01/2022

Căn cứ công văn số 6116/BGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024; Căn cứ công văn số 4199/ĐHQGHN-ĐT ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Đại...

Xem chi tiết