(LẦN 2 ĐC BUỔI CHIỀU) TKB SÁNG CHIÈU THỰC HIỆN TỪ CHIỀU THỨ 3, NGÀY 10/10/2023

Cập nhật: 10/10/2023
Cỡ chữ

(LẦN 2 ĐIỀU CHỈNH LỊCH BUỔI CHIỀU) THỜI KHOÁ BIỂU THỰUC HIỆN TỪ CHIỀU THỨ 3 NGÀY 10/10/2023.

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày10/10/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánHóa họcToánNgữ VănSinh học
2Sinh họcToánHóa họcToánTin họcNgoại ngữ
3Ngữ VănThể dụcVật lýNgoại ngữHĐ TN HNHóa học
4Tin họcVật lýVật lýGDQPTCĐNgữ Văn
5GDĐPNgoại ngữ Lịch sửThể dụcSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcToán Ngoại ngữVật lý
2 Vật lýSinh học ToánHóa học
3      
4      
5      
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày10/10/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánVật lýNgoại ngữHóa họcThể dục
2ToánToánTin họcToánGDQPHóa học
3Vật lýTin họcNgữ VănVật lýThể dụcNgữ Văn
4Hóa họcNgoại ngữNgữ VănHĐ TN HNNgoại ngữSinh học
5GDĐPSinh học TCĐLịch sửSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýVật lý Sinh họcHóa học
2 Hóa họcNgoại ngữ ToánToán
3      
4      
5      
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày10/10/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgoại ngữToánSinh họcNgữ Văn
2Vật lýNgoại ngữTin họcToánHĐ TN HNGDQP
3TCĐHóa họcToánVật lýNgoại ngữSinh học
4Lịch sửHóa họcGDĐPHóa họcThể dụcTin học
5ToánVật lý Thể dụcNgữ VănSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýToán Vật lýNgoại ngữ
2 ToánHóa học Hóa họcSinh học
3      
4      
5      
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày10/10/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcNgữ VănHóa họcNgữ VănHóa học
2Vật lýGDĐPNgữ VănTin họcThể dụcTin học
3TCĐVật lýHóa họcToánGDQPVật lý
4ToánNgoại ngữSinh họcLịch sửNgoại ngữThể dục
5ToánNgoại ngữ HĐ TN HNToánSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý Sinh họcToán
2 Vật lýHóa học ToánHóa học
3      
4      
5      
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày10/10/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTSinh họcNgữ VănHóa họcVật lýToán
2Ngoại ngữSinh họcGDQPVật lýNgữ VănTCĐ
3ToánNgữ VănTin họcThể dụcToánThể dục
4Hóa họcNgoại ngữGDĐPToánNgoại ngữHóa học
5Vật lýLịch sử HĐ TN HNTin họcSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý Vật lýHóa học
2 ToánHóa học Sinh họcToán
3      
4      
5      
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày10/10/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcGDĐPHĐ TN HNTCĐHóa học
2Vật lýToánNgữ VănToánSinh họcHóa học
3Tin họcSinh họcNgữ VănToánLịch sửVật lý
4ToánThể dụcHóa họcThể dụcNgoại ngữVật lý
5Ngữ VănNgoại ngữ GDQPNgoại ngữSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữVật lý Ngoại ngữSinh học
2 Hóa họcToán Vật lýToán
3      
4      
5      

Bình luận facebook