THỜI KHOÁ BIỂU LẦN 8 NĂM HỌC 2022-2023 THƯC HIỆN TỪ 24/04/2023

Cập nhật: 20/04/2023
Cỡ chữ

Thời khoá biểu điều chỉnh thực hiện từ Thứ 2, ngày 24 tháng 04 năm 2023

   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcVật lýSinh họcSinh họcHĐ TN HN
2Hóa họcToánVật lýGDĐPToánTCĐ
3Vật lýToánToánLịch sửNgữ VănGDQP
4Ngữ VănHóa họcTin họcLịch sửNgoại ngữNgoại ngữ
5Ngoại ngữNgữ VănThể dụcHóa họcThể dụcSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýVật lý ToánNgoại ngữ
2 ToánHóa học Sinh họcHóa học
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănThể dụcToánTCĐNgoại ngữ
2Hóa họcNgữ VănLịch sửToánSinh họcThể dục
3Hóa họcTin họcNgữ VănGDQPNgoại ngữSinh học
4Tin họcVật lýHĐ TN HNVật lýNgoại ngữGDĐP
5ToánHóa họcToánVật lýLịch sửSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Vật lýHóa học
2 Hóa họcSinh học Ngoại ngữToán
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTLịch sửHĐ TN HNNgữ VănToánGDQP
2Tin họcHóa họcVật lýNgoại ngữThể dụcNgoại ngữ
3Vật lýNgữ VănHóa họcNgoại ngữToánTin học
4ToánSinh họcThể dụcVật lýToánSinh học
5Hóa họcGDĐPNgữ VănLịch sửTCĐSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcVật lý ToánSinh học
2 Ngoại ngữToán Vật lýHóa học
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcLịch sửGDQPSinh họcTin học
2TCĐGDĐPVật lýVật lýSinh họcNgoại ngữ
3Ngoại ngữHóa họcVật lýToánNgữ VănThể dục
4ToánHóa họcNgữ VănToánNgoại ngữToán
5Ngữ VănLịch sửHĐ TN HNHóa họcTin họcSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Vật lýNgoại ngữ
2 Sinh họcHóa học Hóa họcToán
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữNgữ VănToánTCĐThể dục
2Vật lýToánNgữ VănToánToánTin học
3Hóa họcLịch sửHóa họcVật lýNgữ VănSinh học
4Lịch sửGDĐPVật lýHóa họcTin họcGDQP
5Sinh họcThể dụcHĐ TN HNNgoại ngữNgoại ngữSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcToán Ngoại ngữVật lý
2 ToánVật lý Sinh họcHóa học
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănNgữ VănHóa họcThể dụcSinh học
2ToánNgữ VănThể dụcHóa họcGDQPLịch sử
3Ngoại ngữSinh họcTin họcToánGDĐPNgoại ngữ
4Ngoại ngữVật lýHóa họcLịch sửToánToán
5Vật lýVật lýHĐ TN HNTCĐTin họcSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánVật lý Vật lýHóa học
2 Ngoại ngữNgoại ngữ ToánSinh học
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDQPSinh họcNgoại ngữLịch sửNgoại ngữ
2Sinh họcTCĐHóa họcHĐ TN HNNgữ VănVật lý
3ToánLịch sửToánVật lýThể dụcToán
4Ngữ VănThể dụcTin họcGDĐPTin họcHóa học
5Vật lýHóa họcNgữ VănToánNgoại ngữSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Sinh họcHóa học Ngoại ngữToán
2 Ngoại ngữVật lý ToánVật lý
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTVật lýNgữ VănVật lýNgoại ngữSinh học
2ToánThể dụcNgữ VănVật lýTin họcToán
3ToánGDQPToánLịch sửNgữ VănTCĐ
4Hóa họcLịch sửSinh họcNgoại ngữGDĐPThể dục
5Tin họcNgoại ngữHóa họcHóa họcHĐ TN HNSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýNgoại ngữ Sinh họcToán
2 Hóa họcToán Ngoại ngữVật lý
       
   Lớp10D1  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánVật lýVật lýGDCDĐịa lý
2Ngữ VănToánHĐ TN HNToánTCĐNgoại ngữ
3ToánNgoại ngữGDĐPLịch sửNgữ VănKTNN
4Lịch sửNgoại ngữKTNNGDCDNgữ VănNgữ Văn
5Địa lýThể dụcThể dụcGDQPGDCDSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán Ngoại ngữ 
2 ToánNgữ Văn Lịch sử 
       
   Lớp10D2  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánTCĐLịch sửGDĐPNgữ Văn
2Vật lýThể dụcGDQPToánĐịa lýĐịa lý
3Lịch sửNgoại ngữNgữ VănGDCDNgoại ngữNgoại ngữ
4ToánHĐ TN HNNgữ VănVật lýKTNNGDCD
5ToánGDCDKTNNThể dụcNgữ VănSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn  Toán
2 ToánNgoại ngữ  Ngoại ngữ
       
   Lớp10D3  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDGDCDTCĐĐịa lýToán
2Ngữ VănĐịa lýKTNNLịch sửVật lýToán
3Vật lýNgoại ngữKTNNHĐ TN HNNgoại ngữNgữ Văn
4GDCDLịch sửThể dụcToánNgoại ngữNgữ Văn
5GDĐPNgữ VănGDQPToánThể dụcSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănToán  Ngoại ngữ
2 ToánNgoại ngữ  Ngữ Văn
       
   Lớp10D4  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănLịch sửNgữ VănVật lýKTNN
2ToánNgữ VănGDCDĐịa lýNgoại ngữToán
3GDCDVật lýNgữ VănĐịa lýKTNNNgoại ngữ
4HĐ TN HNThể dụcToánGDQPĐịa lýThể dục
5GDĐPNgoại ngữToánLịch sửTCĐSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgoại ngữ Toán 
2 ToánNgữ Văn Ngoại ngữ 
3      
       
   Lớp10D5  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTĐịa lýVật lýĐịa lýNgữ VănLịch sử
2GDĐPToánHĐ TN HNThể dụcNgữ VănNgữ Văn
3Ngoại ngữKTNNGDQPGDCDNgoại ngữLịch sử
4Địa lýTCĐToánVật lýThể dụcNgữ Văn
5GDCDNgoại ngữToánToánKTNNSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn  Toán
2 Ngoại ngữToán  Ngoại ngữ
3      
       
   Lớp10D6  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTHĐ TN HNThể dụcTCĐNgoại ngữNgữ Văn
2Vật lýToánLịch sửGDCDNgoại ngữVật lý
3Địa lýNgữ VănKTNNLịch sửToánĐịa lý
4Ngữ VănNgoại ngữGDQPThể dụcToánGDĐP
5Ngữ VănKTNNToánĐịa lýGDCDSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữ  Ngữ VănNgoại ngữ
2 Ngữ Văn  ToánToán
       
   Lớp10D7  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữNgữ VănKTNNThể dụcGDCD
2Vật lýGDCDNgữ VănHĐ TN HNVật lýĐịa lý
3Lịch sửThể dụcGDĐPGDQPĐịa lýToán
4Ngoại ngữNgữ VănToánLịch sửKTNNTCĐ
5Địa lýNgữ VănToánToánNgoại ngữSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữ Ngữ Văn 
2 Ngoại ngữNgữ Văn Toán 
       
   Lớp10D8  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDĐPKTNNGDQPVật lýThể dục
2Ngoại ngữĐịa lýTCĐVật lýGDCDLịch sử
3Ngoại ngữNgữ VănThể dụcĐịa lýHĐ TN HNNgoại ngữ
4Ngữ VănKTNNToánToánToánĐịa lý
5Lịch sửGDCDNgữ VănToánNgữ VănSHTT
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán Toán 
2 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữ 
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTThể dụcNgoại ngữNgữ VănKTCNNgữ Văn
2Lịch sửVật lýToánNgữ VănSinh họcKTCN
3ToánĐịa lýHóa họcVật lýToánGDQP
4ToánTCĐHóa họcNgoại ngữTin họcThể dục
5 GDCD Ngoại ngữ Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Nghề PTHóa họcNgoại ngữ Sinh họcToán
2 Vật lýVật lý ToánHóa học
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữKTCNToánGDCDKTCN
2Hóa họcNgoại ngữTin họcĐịa lýToánNgữ Văn
3Ngoại ngữNgữ VănThể dụcTCĐToánNgữ Văn
4ToánLịch sửThể dụcHóa họcGDQPVật lý
5 Tin học Sinh học Vật lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýNgoại ngữNghề PTToánHóa học
2 Hóa họcToán Vật lýSinh học
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTin họcToánKTCNNgữ VănGDQP
2ToánNgoại ngữToánNgữ VănKTCNThể dục
3ToánHóa họcTCĐHóa họcNgoại ngữSinh học
4Địa lýVật lýNgữ VănNgoại ngữLịch sửTin học
5 Vật lý GDCD Thể dục
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa họcVật lýNghề PTNgoại ngữSinh học
2 ToánHóa học Vật lýToán
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐVật lýGDCDNgữ VănKTCN
2Hóa họcTin họcToánNgữ VănNgữ VănGDQP
3ToánThể dụcHóa họcToánToánVật lý
4Ngoại ngữNgoại ngữKTCNSinh họcĐịa lýTin học
5 Ngoại ngữ Thể dục Lịch sử
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánSinh họcNghề PTToánNgoại ngữ
2 Hóa họcVật lý Vật lýHóa học
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgữ VănToánNgoại ngữSinh họcToán
2ToánNgữ VănNgoại ngữNgoại ngữGDQPToán
3Hóa họcKTCNKTCNVật lýThể dụcThể dục
4Địa lýTin họcTCĐVật lýNgữ VănGDCD
5 Hóa học Lịch sử Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Nghề PTSinh họcVật lý Hóa họcNgoại ngữ
2 Ngoại ngữToán Vật lýToán
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTGDCDToánNgoại ngữGDQPVật lý
2Vật lýNgữ VănToánNgoại ngữNgoại ngữHóa học
3KTCNKTCNTin họcThể dụcToánTCĐ
4Hóa họcĐịa lýNgữ VănLịch sửToánThể dục
5 Ngữ Văn Sinh học Tin học
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Nghề PTHóa họcVật lý Ngoại ngữVật lý
2 Ngoại ngữSinh học ToánToán
       
   Lớp11D1  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánToánLịch sửTin họcNgoại ngữ
2Địa lýHóa họcKTCNGDCDThể dụcNgoại ngữ
3Ngữ VănThể dụcNgữ VănSinh họcTCĐHóa học
4Ngữ VănNgoại ngữTin họcToánToánGDQP
5 Vật lý Vật lý KTCN
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữNghề PT
2 Ngoại ngữToán Toán 
       
   Lớp11D2  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTToánNgữ VănĐịa lýNgữ VănTin học
2ToánThể dụcKTCNGDQPNgữ VănTin học
3Sinh họcVật lýVật lýToánTCĐGDCD
4Hóa họcLịch sửHóa họcToánThể dụcNgoại ngữ
5 KTCN Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 ToánNgoại ngữNghề PTNgoại ngữ 
2 Ngữ VănNgữ Văn Toán 
       
   Lớp11D3  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTTCĐTin họcToánKTCNLịch sử
2ToánVật lýToánKTCNNgoại ngữĐịa lý
3GDCDTin họcToánVật lýThể dụcThể dục
4Sinh họcNgoại ngữNgữ VănHóa họcNgữ VănHóa học
5 GDQP Ngoại ngữ Ngữ Văn
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữToán ToánNghề PT
2 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữ 
       
   Lớp11D4  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTNgoại ngữKTCNNgoại ngữToánTin học
2TCĐNgữ VănNgữ VănToánKTCNThể dục
3Vật lýNgữ VănToánHóa họcLịch sửGDCD
4Sinh họcTin họcToánThể dụcGDQPHóa học
5 Địa lý Ngoại ngữ Vật lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngữ VănNgữ Văn Ngoại ngữNghề PT
2 ToánNgoại ngữ Toán 
       
   Lớp11D5  
   Có tác dụng từ ngày 24/04/2023 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1SHTTKTCNHóa họcThể dụcGDQPToán
2Hóa họcLịch sửSinh họcToánNgữ VănGDCD
3Vật lýNgoại ngữTin họcToánNgữ VănTin học
4ToánNgoại ngữNgữ VănTCĐNgoại ngữKTCN
5 Thể dục Vật lý Địa lý
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Ngoại ngữ Nghề PTToánNgoại ngữ
2 Ngữ Văn  Ngữ VănToán
     

Bình luận facebook