THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức thi Khoa học Kỹ thuật – kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023 – 2024

Cập nhật: 10/01/2022
Cỡ chữ

Căn cứ công văn số 6116/BGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024;

Căn cứ công văn số 4199/ĐHQGHN-ĐT ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024.

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tổ chức thi Khoa học Kỹ thuật – Kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN năm học 2023 – 2024.

Toàn văn thông báo xem Tại đây

 Định mức thu lệ phí xem Tại đây

Bình luận facebook